Texas hold'em regler

Allmänna pokerregler

Det finns några grundregler som gäller egentligen alla pokerspel. Dessa kan vara bra att ha stenkoll innan man börjar specialisera sig på ett specifikt spel, som till exempel Texas Hold'em. Framförallt handlar det om att kombinera ihop de korten som används i spelet och skapa den starkaste möjliga handen. Här ska vi gå igenom vad som är den starkaste handen och vad som slår vad:

  • Högt kort: Om ingen har något högre så vinner helt enkelt den spelare som har det högsta kortet av alla.
  • Par: Två kort av samma sort, till exempel Ess-Ess.
  • Två par: Två uppsättningar med två kort av samma sort, exempelvis Ess-Ess/ Kung/Kung.
  • Triss: Tre kort med samma sorter, t.ex. tre damer.
  • Stege: Fem kort med ligger i rad med varandra i rangordningen. till exempel 2-3-4-5-6.
  • Färg: Fem kort i en av de fyra färgerna, alltså exempelvis fem klöver.
  • Kåk: En hand med en triss + ett par i samma hand, till exempel tre kungar och två damer.
  • Fyrtal: Fyra spelkort av samma sort, exempelvis fyra knektar.
  • Färgstege: En stege med bara kort i en av de fyra färgerna, exempelvis 7-8-9-10-Kn i ruter.
  • Royal Straight Flush: Den oslagbara pokerhanden som sällan brukar översättas till svenska. Här gäller det att få en färgstege med de fem högsta korten i leken, alltså 10-Kn-Dam-K-Ess.

En pokerhand kan aldrig bestå av mer än fem kort. Har två eller fler spelare samma värde på hand vinner den som har högst värde på sina kort i sin hand. I händer där mindre än fem kort berörs kan spelet avgöras av den så kallade "kickern". Det innebär högst kort på sidan om, som inte ingår i själva handen, vinner. Går det ändå inte att avgöra delas potten lika mellan spelarna.

Allmänt om Texas Hold'em

Detta är förmodligen det allra mest populäraste pokerspelet alla kategorier, både vad det gäller casinon och online. Det finns några olika upplagor vad det gäller regler, men grunderna är alltid de samma. Här får alla spelare runt bordet två kort var vid bordet. Dessa ska man då sedan kombinera med de fem allmänna kort som läggs upp på bordet. Det kluriga är att alla fem kort inte läggs upp samtidigt, så man kan aldrig veta vilken slutgiltig hand man kommer sitta på. Däremellan ska man lägga satsningar för att höja upp spelpotten. Det finns olika alternativ; som att höja, syna insatser och lägga sig.

Du kan alltså vinna en pott med rätt svaga kort, genom att exempelvis bluffa och skrämma bort motståndarna genom vågade höjningar. På så sätt behöver du inte heller visa din hand. Om minst två spelare är kvar vid spelomgångens slut måste man dock visa korten, och starkast hand vinner då potten.

Två spelare lägger så kallade tvingade mörkar i starten av varje spelomgång, för att på så sätt påbörja en pott att spela om. Det är alltid de två spelarna till knappens direkta vänster som lägger mörkarna. Knappen flyttas runt ett steg mellan varje runda. Texas Hold'em är ett vanligt spel för stora tävlingar, där det kan varieras med olika regelskillnader.

Spelprocessen

Texas Hold'em består av fyra olika satsningsrundor. Efter att spelarna lagt mörkarna och korten delas ut kommer Pre-Flop rundan. Då gäller det för spelarna som inte lagt mörkar att betala in till potten om de ska få vara kvar i omgången. Det finns även möjlighet att höja insatsen i denna runda. Den som lagt den stora mörken kan bara checka om inga höjningar görs innan floppen. Innan varje satsningsrunda är över måste de spelare som ska vara kvar ha lagt in lika mycket marker i potten. Därefter kommer då The Flop som består av tre kort. Sedan upprepas proceduren där alla spelare som är kvar får avgöra om de ska höja, syna, checka eller lägga sig. Nästa runda kallas The Turn, då kommer bara ett kort upp på bordet, men i övrigt fungerar allt som tidigare. När sedan det femte och sista kortet kommer upp på bordet kallas det The River. Efter det görs en avslutande satsningsrunda. Därefter är det dags att visa korten om det är mer än en spelare kvar som gör upp om potten. Spelaren med starkaste handen tar hem den pott som byggts upp under omgången.